Акт ввода в експлуатац ю основних засоб в бланк

акт ввода в експлуатац ю основних засоб в бланк
Розглянемо спочатку, як створити такий Зразок господарської операції, як Придбання основних засобів. Суму фактичних видатків обчислюють загальним підсумком (рис. 3). Рис. 3. Розділ Зразки господарський операцій. Відповідно до п. 26 ПБО 7 амортизація ОЗ (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням методів, визначених цим пунктом (схема 2). Інші необоротні матеріальні активи, які відображаються на рахунку 11, обмежені у застосуванні методів амортизації. Наша передплатники отримають цей номер газети «Бюджетна бухгалтерія» вже наступного тижня в понеділок (це № 7).


Основні засоби, щодо яких ведеться груповий облік, вносяться до акта із зазначенням кількості.4. Акт складається в одному примірнику комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору.Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору. Такі самі обмеження встановлені і п. 27 П(С)БО 7. У податковому обліку є ще одне обмеження, якого (поки що) немає в бухгалтерському. Приклад 4 Підприємство придбало примірник комп’ютерної програми вартістю 1500 грн. (без ПДВ) для використання у власній господарській (адміністративній) діяльності. Вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, підприємство встановлює в наказі про облікову політику. Вартість об’єкта слід прирівняти в податковому обліку до нуля.

Незайвим буде отримати письмову відповідь ДПС щодо такої ситуації. На нашу думку, підприємство повинне самостійно встановити новий строк корисного використання ОЗ при введенні в експлуатацію, протягом якого очікується використання ОЗ підприємством. Інформація про необоротні активи зберігається в регістрах відомостей. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів. За умовами прикладу 2 верстат розраховано на 50000 деталей. Яким чином їх слід обліковувати — як один об’єкт (комп’ютер) чи як кілька?

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.